Energia vântului

Aplicația este accesibilă de pe ecrane late

Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeței Pământului de către energia solară care ajunge la suprafața planetei noastre.
Energia vântului este o formă de energie neregenerabilă.
Circa un procent din energia solară, ce atinge suprafaţa Pămîntului, pune în circulaţie masele atmosferice de aer.
O structură pusă în funcțiune în trecut de mișcarea curenților de aer era moara de vânt.
În prezent, forța vântului este utilizată pentru obținerea energiei mecanice.
Energia poate fi captată prin intermediul unor mori de vânt de dimensiuni foarte mari, cunoscute şi ca turbine eoline.
În Republica Moldova, în anii ‘50 ai secolului al XX-lea funcţionau circa 350 de instalaţii de energie eoliană de mică putere tip ,,Laleaua”
adevărat
fals