Aldehide monocarbonilice saturate (nomenclatură, izomerie)

Aplicația este accesibilă de pe ecrane late

Compuşii carbonilici reprezintă o clasă de substanţe organice ce conţin în molecula lor grupa funcţională carbonil.
Compuşii carbonilici saturaţi derivă formal de la alcani, în care doi atomi de hidrogen de la acelaşi atom de carbon sunt înlocuiţi cu doi atomi de oxigen
Compuşii carbonilici, în care atomul de carbon al grupării carbonil este legat cu un radical organic şi cu un atom de hidrogen (cu excepţia metanalului), se numesc aldehide.
Compuşii carbonilici, în care atomul de carbon al grupării carbonil este legat cu doi radicali organici identici sau diferiţi, se numesc cetone.
Denumirea sistematică a aldehidelor se formează de la numele alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon (ca în catena principală a compusului carbonilic), adăugând sufixul -onă.
În catenele mai lungi ale aldehidelor şi cetonelor poziţia grupei carbonil se notează cu cifra cea mai mică, ea având prioritate faţă de radicalul alchil.
Izomeria aldehidelor este determinată de structura radicalului hidrocarburii şi de poziţia grupei carbonil în catena hidrocarburii.
Denumirea radico-funcţională a cetonelor se formează de la denumirea celor doi radicali, adăugând cuvântul cetonă.
Formula generală a compuşilor carbonilici saturaţi este CnH2nO.
Izomeria cetonelor este determinată şi de poziţia grupei carbonil.
Aldehida formică conține 2 atomi de carbon.
adevărat
fals