Fracții ordinare. Noțiuni introductive. Clasificarea fracțiilor ordinare

Aplicația este accesibilă de pe ecrane late

1 / 4
Patruzeci și opt sutimi se scrie sub formă de fracție ordinară:
4/8
100/48
48/100
40/8
2 / 4
Dacă fracția n/7 este supraunitară, atunci numărul natural n poate fi:
5
7
6
9
3 / 4
Dacă fracția 12/n este supraunitară, atunci numărul fracțiilor de forma dată, unde n este număr natural nenul, este:
11
12
13
orice număr natural
4 / 4
Numărul fracțiilor echiunitare cu numitorul cel mult 5 este:
7
6
4
5