Compuși carbonilici (nomenclatură, izomerie)

Aplicația este accesibilă de pe ecrane late

metanal
propanal
2-etil, 3-metilpentanal
2,2-dimetilbutanal
2-metilbutanal
propanonă
etanal
butanonă
pentanal