Lumina și căldura

Aplicația este accesibilă de pe ecrane late

Corpuri transparente
permit trecerea luminii prin ele si observarea clară a obiectelor aflate în spatele lor
Transfer de căldură
trecerea căldurii de la un corp cu temperatură înaltă la unul cu o temperatură mai joasă
Corpuri opace
nu permit trecerea luminii prin ele
Corpuri translucide
permit trecerea luminii prin ele, dar nu permit observarea clară a conturului obiectelor
Căldura
starea sau gradul de creștere a temperaturii unui corp sau a unui mediu