Compuși carbonilici (definiție, nomenclatură, izomerie)

Aplicația este accesibilă de pe ecrane late

Compuşii carbonilici saturaţi derivă de la , în care doi atomi de hidrogen de la acelaşi atom de carbon sunt înlocuiţi cu un atom de oxigen. reprezintă o clasă de substanţe organice ce conţin în molecula lor grupa funcţională carbonil. Compuşii carbonilici, în care atomul de carbon al grupării carbonil este legat cu un radical organic şi cu un atom de hidrogen (cu excepţia metanalului), se numesc . Compuşii carbonilici, în care atomul de carbon al grupării carbonil este legat cu doi radicali organici identici sau diferiţi, se numesc . Denumirea sistematică a aldehidelor şi cetonelor se formează de la numele alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon (ca în catena principală a compusului carbonilic), adăugând sufixul (pentru ) sau (pentru ). Izomeria aldehidelor este determinată doar de structura radicalului , iar izomeria cetonelor de structura radicalului şi de în catena . Aldehidele şi cetonele sunt izomeri de .